Beeld & tekst

Tijdens het leven openbaart de geest alleen zijn kracht.
Bij het sterven echter toont hij hoe hij dwars door alle dood heen, zichzelf alleen bewaart.
Voor telkens hoger leven.

{bewerking tekst van R. Steiner}

All that we see or hear, it’s just a dream in a dream

Toen de zon haar aangezicht toonde, verschenen de aangezichten en vormen van alle werelden.
De kracht van aantrekking van atomen van dezelfde soort groepeert en maakt talloze vormen; en daardoor een illusie schept voor het oog der mensen.

To understand each other, try to look through each other’s eyes.